Termékdíj ügyintézés

Mint bizonyára már értesültek róla, a 2011 évi LXXXV. törvény átrendezte a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó eljárási szabályokat. Több, a Gazdálkodókat érintő lényeges változás történt a környezetvédelmi termékdíjas terméket előállító, forgalmazó vállalkozások tekintetében.
 
1) A korábbi "csomagolás", mint termék kikerült a köteles körből, helyette a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer került be a törvénybe új köteles elemként. A Fizetésre kötelezett az eddigi csomagolást végző helyett a gyártó, első belföldi forgalomba hozó lett;
 
2) A termékdíj mértéke összességében emelkedett;
 
3) A mentességek köre teljesen megszűnt, ezért többszörösére nőtt a teljesítendő fizetés mértéke;
 
4) Képviselet ellátására 2012. január 01 - től – az Art. – ban meghatározottak (ügyvéd, jogtanácsos stb) és a környezetvédelmi termékdíj ügyintézői végzettséggel rendelkezők jogosultak;
 
5) Az elektromos és elektronikai berendezések esetében a változás a törvény mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik, a termékkörből az alkatrész és a tartozék kikerült, pontiosítottak és változtattak a termékek listáján;
 
6) A termékek csomagolása esetében a nyomdának csak nyilvántartási kötelezettsége keletkezik … DE!!... A reklámhordozó papír esetén a termékdíj-fizetésre kötelezett az, aki a nyomdai szolgáltatást teljesíti és a készterméket átadja (vagyis a nyomda). A termékdíj összege jelentősen emelkedett ( 2011 év 26 Ft/kg –  hez képest  2012 év  64 Ft/Kg)  A törvény rendelkezése alapján tehát a fizetésre kötelezett a nyomda, az elkészített nyomtatványokról külön nyilvántartást kell vezetnie;
 
7) Akkumulátor, egyéb kőolajtermék és gumiabroncs tekintetében a tételek bár csökkentek némileg, de a mentességek kivezetésével a termékdíj megfizetendő. Ugyanakkor a termékek újraosztályozása szükséges, mivel az alapul szolgáló tarifaszám, illetve a termékköröket meghatározó melléklet változott;
 
8) Amennyiben valamely gazdálkodó 2012. január 01 előtt szerzett be csomagolóeszközt, azután a termékdíjat az első negyedéves bevallás során meg kell fizetnie, ez alól csak kevés kivétel lehetséges.  Amennyiben Önnél ilyen eset előfordul, a pótbevallás során ezt is rendezni kell;
 
9) Amennyiben az EU-jogszabály értelmében mezőgazdasági termelőnek minősül, vagy csak csomagolószer tekinetében csekély mennyiségű forgalombahozónak minősül, úgy a tárgyévet megelőzően bejelentkezve, átalány fizetésére jogosul.
 
Fogalmak:
 
1) Csomagolóanyag: A csomagolóeszköz előállítására, illetve az ideiglenes védőburok kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma

2) Csomagolóeszköz: A termék, vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű – általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított – ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap.

3) Elektromos és elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozófeszültségű, illetve legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől, vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező illetve villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is.

4)Reklámhordozó papírnak minősül a törvény rendelkezése alapján a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíj-köteles kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép.
 
Szolgáltatásunk
 
Vállaljuk Ügyfeleink részére a nyilvántartás kialakítását, a bevallások határidőre történő benyújtását, hatóság előtti képviseletet, esetlegesen bevallások utólagos benyújtását, szükség esetén felülvizsgálatát. Tájékoztatást adunk esetleges jogszabályi változásokról, és segítséget nyújtunk a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékhasznosítási tennivalókban
Millessence Kft    |   1033 Budapest, Szérűskert u. 2-4.
 Az oldalt szolgáltatja: internetszaknevsor.hu
Adatmódosítás 53490