Bemutatkozás

A TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELŐ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részvénytársaságot a Terézvárosi Önkormányzat 1996-ban alapította ingatlanvagyonával összefüggő feladatok ellátására. A cég 100%-os önkormányzati tulajdonban van, alapításakor az Önkormányzat stratégiai célként - a korábbi széttagolt ingatlankezelés helyébe - az ingatlanmenedzselést határozta meg. Az Rt vagyonkezelői tevékenységet az Önkormányzat tulajdonában maradt lakóépületek és a résztulajdonában maradt lakások, és helységek tekintetében látja el. A nem lakás célú helységek vonatkozásában, képviselőtestületi megbízás alapján tulajdonosi jogkörben jár el. Az Rt-mint az Önkormányzat vagyonkezelő cége- tehát -

  • egyrészt az Önkormányzat -mint épülettulajdonos- megbízásából lát el kezelői feladatokat

  • másrészt az Önkormányzat közszolgálati feladatainak körében lat el intézményi fenntartási feladatokat

  • harmadrészt a nem lakás célú helységgazdálkodásban tulajdonosi feladatokat lát el


végül, mint az ingatlanvagyon tekintetében komoly ismeretanyaggal rendelkező szakcég, az Önkormányzat gazdálkodási és fejlesztési feladatai ellátásának meghatározó résztvevője.


A Cég a tevékenységet éves és eseti szerződések, valamint tulajdonosi döntések alapján látja el. Az Önkormányzati vagyon működtetése során jól elhatárolásra kerültek a tulajdonosi és a kezelői szerepek. Tulajdonosi szerepek (Önkormányzat) bérleti díjak meghatározása, elidegenítési döntések meghozatala, hasznosítási (bérleti) döntések meghozatala, döntések a bérelt helységek visszavételéről. Kezelői feladatok (Rt) tulajdonosi döntések végrehajtása, a bérlemények folyamatos üzemeltetése, karbantartási feladatok ellátása, díjak beszedése, jogi eljárások lefolytatása a szerződések teljesítése esetén, a társasházakban a tulajdonosi (Önkormányzat) képviselet ellátása. Az Rt munkatársai munkavégzésük során több ezer bérlővel és mintegy kétszáz közös képviselővel tartanak kapcsolatot. Munkavégzésüket folyamatos kontroll alatt tartja több ezer bérlő, az Önkormányzati Testület, a Hivatal szakszervei és a Cég Felügyelő Bizottsága. Az Rt gazdálkodása kiegyensúlyozott. A tulajdonos Önkormányzattal fennálló kapcsolatok rendezettek. A Cég feladatait 50 nagy gyakorlattal bíró, jól képzett, folyamatos továbbképzésben részesülő, munkaterületüket alaposan ismerő munkatárssal latja el. A színvonalas munkavégzéshez korszerű számítógépes hálózati rendszerrel rendelkezünk, melyet a korszerű és hatékony munkavégzés követelményeinek megfelelően - szükség szerint- továbbfejlesztünk.

MINŐSÉGI MUNKÁVAL A TERÉZVÁROSÉRT!
 

  • Ingatlanforgalmazás, ingatlanfejlesztés, tulajdonosi képviselet ellátása, tetőtér hasznosítás, üres lakások licites pályázaton történő értékesítése, önkormányzati vagyonkataszter készítés.

  • Lakás, nem lakás célú helyiségek elidegenítése, felújításra kerülő épületek kivitelezésének koordinálása, műszaki ellenőrzése.

  • Önkormányzati lakáscseréhez cserepartner keresése, ingyenes jogtanácsadás társasházakkal, hagyatékkal és egyéb ingatlannal kapcsolatos ügyekben.

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.    |   1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
 Az oldalt szolgáltatja: internetszaknevsor.hu
Adatmódosítás 44050